ECD Evangelistic Impact 2025

ECD Evangelistic Impact 2025

Yesu amesema kwamba mavuno ni mengi.

Ndiyo sababu tunamwomba Mungu atupatie mavuno ambayo tayari ameyatayarisha kwa ajili yake. Kufikia 2025, tunaamini kwamba Mungu atatupatia mavuno ambayo yatatuongoza kuwa na washiriki milioni 1.

Mwaka 2024, Mungu ametuita tuwe na kampeni tano. Kampeni moja yenye nguvu ya kupanda, na kampeni nne za mavuno.

Kampeni ya Kupanda ya Maombi

Kila mshiriki anaombwa kuombea watu 10 wanaowafahamu ili waongozwe kwa Kristo. Washiriki wanaombwa kuwaombea watu hawa na kutafuta kuwavuta kwa Kristo kwa kutumia njia ya Kristo.

Washiriki wanaombwa pia kuomba pamoja angalau mara moja kwa juma kwa ajili ya orodha ya maombi ya kila mmoja wao, wakialika nguvu za Mungu katika huduma ya kila mmoja ili kuleta roho kwa ajili ya ufalme.

Kampeni ya Mavuno ya Mikutano ya Familia

Washiriki wanapoombea watu wanaowasiliana nao, kampeni ya kwanza itakuwa mfululizo wa mawasilisho ya kuimarisha familia yanayokusudia kuboresha ustawi wa maisha ya familia miongoni mwa washiriki na kuunda fursa kwa angalau familia 500,000 za Waadventista kuleta familia nyingine kwa Kristo.

Mavuno ya Mikutano ya Kurudi Nyumbani

Kuanzia Julai 6-20, Kila Unioni katika eneo la ECD itakuwa na jumla ya vituo zaidi ya 33,000 vya uinjilisti. Vituo hivi vitakuwa vikitangaza injili kwa wale ambao wamekuwa wakiwaombewa na washiriki katika nusu ya kwanza ya mwaka. Zaidi ya wawasilishaji wageni 7,000 kutoka kote ulimwenguni wanatarajiwa kushiriki katika mikutano hii mikubwa ya utume.

Mavuno ya kufanya Wanafunzi

Kila mshiriki anaombwa kushiriki imani yake na wale ambao amekuwa akiwaombea. Kwa mwaka mzima, washiriki wanaombwa kukuza ufanisi wao katika kutumia njia ya Kristo ya kuwabariki wale ambao wamekuwa wakiwaombea, kuwaweka karibu, na kuwaalika kumfuata Kristo. Wakati wa kampeni hii, kila mshiriki wa kanisa anaombwa kufanya juhudi maalum kushiriki imani yake na wale ambao bado hawajamjua Kristo kupitia kampeni mbili za kwanza.

Pia, zaidi ya wanafunzi milioni 1, vijana wanaombwa kufanya kazi pamoja ili kuvifikia vyuo vikuu na marafiki zao kwa ajili ya Kristo.

Mavuno ya Mikutano ya Watoto

Watoto wengi wangekuwa tayari kujitolea maisha yao ya baadaye kwa ajili ya ufalme wa Kristo ikiwa watapewa nafasi ya kuelewa kwa umakini injili na mwaliko wa Kristo kwao. Kupitia kampeni hii, angalau watoto milioni 2.5 kati ya umri wa miaka 6 na 14 watakuwa wanafunzi ili wafanye uamuzi ulio wazi kuhusu kumfuata Kristo.

 

 

Pakua Machapisho.